Nieuws

In Vlaanderen en Nederland zijn er een aantal uitgeverijen te vinden die zich toespitsen op het uitgeven van nieuwe toneelteksten.

Zo geeft De Nieuwe Toneelbibliotheek (Amsterdam, 2009) toneelteksten uit in kleine boekjes via print-on-demand. De uitgeverij biedt ook een digitale toneelbibliotheek aan waarin toneelstukken gelezen en bewaard (maar niet printbaar gedownload) kunnen worden. Dat doet DNTB ter stimulering en archivering van nieuw Nederlands toneel, nieuwe en bestaande vertalingen van buitenlands toneel en het hedendaagse discours rond het toneel in Nederland en België. De uitgeverij ontvangt geen overheidssubsidies.

Een andere toneeluitgeverij die eveneens in Amsterdam gevestigd is, is Theaterboek. Alle theaterteksten die Theaterboek uitgeeft, zijn geschreven door hedendaagse Nederlandse schrijvers, zowel debuterende als meer gevestigde toneelauteurs. Zo geven ze onder meer teksten uit van Jibbe Willems, Rob de Graaf, Anouk Saleming, Don Duyns en vele anderen. In de serie ‘De Nieuwen’ geven ze uitsluitend werk uit van debuterende toneelschrijvers, onder meer van de afgestudeerden van dat jaar van de HKU – Writing for Performance opleiding. Bovendien geeft Theaterboek ook teksten uit met theaterscènes voor kinderen.

De Nederlandse toneeluitgeverij De Toneelcentrale is een samenvoeging van een aantal gerenommeerde uitgeverijen en heeft een zeer groot en gevarieerd aanbod aan teksten van musicals en toneelstukken voor kinderen, jongeren en volwassenen. Tal van bekende en minder bekende Nederlandse auteurs brachten hun toneelwerken of musicals reeds uit bij De Toneelcentrale, waaronder Haye van der Heyden, Vonne van der Meer, Ger Beukenkamp en Gerben Hellinga. Ook tal van buitenlandse auteurs zijn vertegenwoordigd.

België telt opvallend minder uitgeverijen die zich specifiek op theater richten dan Nederland. Bebuquin, een kleine Antwerpse toneeluitgeverij die ontstond in 1994, is daar een van. De motor achter deze uitgeverij, die zichzelf omschrijft als een liefhebbersproject eerder dan een strakke en commerciële onderneming, is vooral de goesting om kwaliteitsvolle teksten een langer leven te bieden. Bebuquin bekijkt elke publicatie apart en geeft dus niet uit volgens een stringent publicatieplan. Het ene jaar kunnen ze één product uitbrengen, het volgende pakweg vier. Soms gaat het om één auteur, soms om een bundeling. Nu eens mikken ze vooral op lezers met een meer ervaren theaterblik, dan weer op een breder publiek of op het (kunst)onderwijs. De grootste focus van Bebuquin ligt op auteurs die Nederlandstalige stukken schrijven en werkzaam zijn in Vlaanderen.

Ten slotte leggen ook enkele meer algemene uitgeverijen zoals Davidsfonds en Prometheus zich af en toe ook toe op het uitgeven van (nieuw) theaterwerk.

Theateruitgeverijen in het Nederlandse taalgebied
CARL ZUCKMAYER SCHOLARSHIP - Call

CARL ZUCKMAYER SCHOLARSHIP - Call

In 2023 zal het ministerie van Rijnland-Palts voor de eerste keer de CARL ZUCKMAYER SCHOLARSHIP toekennen ter bevordering van hedendaags Europees theater en de nagedachtenis van de politieke Duitse toneelschrijver Carl Zuckmayer.

De beurs is bedoeld voor in Europa wonende toneelschrijvers die al minstens één toneelstuk hebben geschreven dat al is opgevoerd. Met de beurs kunnen ze een toneelstuk schrijven over een maatschappelijk relevant, Europees onderwerp.

De staat van de jonge toneelschrijver, Anouk Friedli

De staat van de jonge toneelschrijver, Anouk Friedli

onze generatie wordt vaak gezien als een verloren generatie
we voelen ons verloren
of we zijn iets verloren
een soort idealisme of collectiviteit
maar ik heb het gevoel dat we juist veel gewonnen hebben tegenover vorige generaties aan inzicht
aan bewustzijn en zelfbewustzijn
aan bescheidenheid
en zeker aan fijngevoeligheid

Lees hier de Staat van de jonge toneelschrijver zoals uitgesproken door Anouk Friedli op vrijdag 25 februari op de eerste editie van Shakesepeare is dead.